Obavijesti

Edukacijska radionica održana za članove na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru


Projektni tim Sindikata znanosti putuje i dalje po Hrvatskoj, te je ovaj tjedan posjetio svoje članove na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru gdje je održana edukacijska radionica. Radionica se održava u sklopu EU projekta kojeg provodi Sindikat znanosti a financiran je kroz Europski socijalni fond. Cilj radionica je približavanje članova i rad na terenu, te edukacija članova, pogotovo novih članova, o sindikalnim temama. Tako su u Vukovaru članovi imali prilike ćuti koje aktivnosti sindikat provodi te kako teče socijalni dijalog. Također se raspravljalo o novom kolektivnom ugovoru koji je članovima zanimljiv zbog promjena koje donosi.

Kako je bilo na radionici možete vidjeti u galeriji.

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.