Webinar „Pristupi suradnji i razmjeni učenja i podučavanja na europskoj razini“


Europska udruga sveučilišta (European University Association – EUA) organizira webinar „Pristupi suradnji i razmjeni učenja i podučavanja na europskoj […]

Završena druga faza Istraživanja o raspodjeli vlastitih prihoda u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u EU


Završena je druga od ukupno tri faze Istraživanja o raspodjeli vlastitih prihoda u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u […]

Objavljena godišnja publikacija Europske komisije „Pregled obrazovanja i osposobljavanja za 2018. godinu“


U listopadu 2018. godine objavljena je godišnja publikacija „Pregled obrazovanja i osposobljavanja za 2018. godinu“ (Education and Training Monitor […]

Europsko obrazovno područje 2025: Uloga sindikata obrazovanja u ispunjavanju profesionalnih potreba nastavnika


U Bruxellesu je 19. rujna 2018. održano javno saslušanje „Podrška nastavnicima u europskom obrazovnom području 2025: Uloga sindikata obrazovanja […]

„Razmatranja za osiguranje kvalitete u pružanju usluge on-line učenja“


Europska udruga sveučilišta provela je 2014. studiju o online učenju prema kojoj je 91% ispitanih institucija integriralo neki oblik […]

Direktiva Europske komisije o usklađivanju poslovnog i privatnog života


Europska komisije predlaže donošenje direktive o usklađivanju poslovnog i privatnog života, kojom bi se proširio koncept rodiljnog dopusta. Ovom […]

Sindikat znanosti započeo s provedbom ESF projekta


Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja započeo je 30. ožujka 2018. s provedbom projektnih aktivnosti vezanih uz ESF projekt […]

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.