Obavijesti

Za članove Međimurskog veleučilišta u Čakovcu održana edukacijska radionica


Projekt “Osnaživanje sindikalnih kapaciteta za učinkovit i proaktivan socijalni dijalog” koji se financira u sklopu Europskog socijalnog fonda (ESF), „Jačanje socijalnog dijaloga“- FAZA III, a kojeg provodi Sindikat znanosti bliži se kraju. Naš projektni tim još je uvijek aktivan i održava edukacijske radionice za svoje članove u podružnicama diljem Hrvatske. 

02.10.2019. posjetili smo Međimursko veleučilište u Čakovcu gdje smo se susreli s članovima, diskutirali o pravima zaposlenika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Radionicu je vodio prof. dr. sc. Igor Radeka, predsjednik Velikog vijeća Sindikata znanosti, a članovi su na radionici saznali više o samom ustrojstvu i funkcioniranju Sindikata, socijalnom dijalogu te aktualnim temama i aktivnostima Sindikata.

Kako je bilo na radionici pogledajte u galeriji.

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.