O nama


Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja osnovan je 1990. godine u Zagrebu kao prvi demokratski sindikat u Hrvatskoj. NSZVO je jedan od osnivača Matice hrvatskih sindikata.

Aktivno se zalaže za poboljšanje uvjeta rada u obrazovnom te znanstveno-istraživačkom sustavu RH, kao i za povećanje njihove efikasnosti i produktivnosti.

Među brojnim članovima NSZVO-a su i eminentni znanstvenici i stručnjaci iz brojnih sfera znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Predsjednik sindikata je prof. dr. Petar Pervan, a predsjednik Velikog vijeća je prof. dr. Igor Radeka.

O projektu

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja u partnerstvu s Maticom hrvatskih sindikata nositelj je projekta „Osnaživanje sindikalnih kapaciteta za učinkovit i proaktivan socijalni dijalog“ koji se financira u sklopu Europskog socijalnog fonda (ESF), „Jačanje socijalnog dijaloga“- FAZA III. Projekt je započeo 30. ožujka 2018. godine te će se provoditi do 30. rujna 2019. godine, a dodijeljena sredstva za provedbu projekta iz ESF-a iznose 933.471,79 kn.

Tijekom 18 mjeseci, koliko će projekt trajati, provest će se sljedeće aktivnosti: istraživanje o raspodjeli vlastitih prihoda u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u EU; anketa među članstvom na temelju koje će se izraditi edukacijski program za sindikalne predstavnike i članove sindikata; 65 radionica za sindikalne predstavnike i članove sindikata; okrugli stolovi vezani uz pitanje EU semestra i Sindikata; te jačanje međunarodne suradnje.

Ovim projektom se želi povećati učinkovitost bipartitnog socijalnog dijaloga kroz edukaciju sindikalnih predstavnika. Specifični cilj projekta je unaprjeđenje sektorskog socijalnog dijaloga kroz jačanje stručnih kapaciteta Sindikata i kroz povezivanje sektorskih sindikata na međunarodnoj razini.

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.